RPH


BAHASA MELAYU TAHUN 6

Tarikh    :   5  --10 – 2012    

Masa  :    8.30 pagi ---9.00 pagi

Hari       :   Jumaat

Kelas   :  6 J

Bilangan pelajar :  36 orang

Mata pelajaran :Bahasa Melayu

Tajuk  :  Unit  7: Seni Tradisi Kebangsaan Kita

Sub-Topik :Permaian Tradisional Kita – ( layang-layang) 

Pengetahuan sedia ada :Murid-murid berpengalaman bermain layang-layang dan dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai permainan tradisional  yang terdapat di Malaysia .

Objektif Pengajaran :Pada akhir tajuk ini, murid-murid dapat :

 1.  Membaca teks pemahaman dengan sebutan dan intonasi yang betul.

 2.  Menjawab sekurang-kurangnya  4/5 soalan pemahaman dengan tepat.

Fokus utama  : 1.1Aras 1 (i)

    (i)   Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi

         Yang betul serta bahasa yang sesuai.

     (ii)  Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik

Fokus sampingan  :   1.2 Aras 3(i)

Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa  yang  sesuai.

Kemahiran Bahasa :Kemahiran bertutur, menulis dan mendengar.

Sistem Bahasa :Sistem ejaan, ayat tunggal dan ayat majmuk, sebutan

Dan intonansi.

Ilmu :Bahasa  Melayu, Kebudayaan

Nilai :Kesenian, menghayati, menghormati dan menghargai.

KemahiranBernilaiTambah :

Kemahiran berfikir:i.  mengenalpasti idea utama. ii. Mensintesis  iii.  mengecam

Kecerdasan pelbagai:i.  interpersonal  ii. verbal-linguistik  iii.naturalisdanemosi

BBM       :    Teks, benda maujud, Komputer

 

 

Langkah / Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
(5 minit)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teka-teki.

Aku ada banyak bentuk
Aku berwarna warni
Aku muncul di angkasa  apabila angin kencang
Apakah Aku ?
Aku digemari orang ramai
 
.
 
 
 
 
 
 
1.Teka apakah
permainan yang dikatakan dalam teka -teki.
Layang-layang
 
Soalan-soalan dan jangkaan jawapan :
Sebutkan  permainan tradisional yang kamu kenali di Malaysia ?
gasing/ congkak/ batu seremban
 
 
Tayangan   
  rakaman video
1.Guru mengemukakan  teka-teki.
 
 
2. Guru  menayangkan     video dan  mengemukakan  soalan.
 
3. Guru  mengaitkan    jawapan murid
dengan tajuk   yang akan diajar.
1. Murid-murid
meneka dan         memberi jawapan
 
 
2.murid melihat
rakaman yangditayangkan oleh guru.
 
3. Murid   menjawab
soalan yang       dikemukakan oleh guru.
 
 
Bahan Bantu Mengajar
Komputer
Tayangan gambar
 
Kecerdasan Pelbagai :
-  Verbal   
    linguistik
-  Interpersonal
 
Kemahiran Berfikir :
-  Menjana   
   idea
-  Mengenal 
   pasti
-  Menghu
   bungkaitkan
 
 
 
 
 
 
Perkem-
bangan
(20minit)
Membaca petikan untuk mendapatkan imej tentang”Permainan tradisional- layang-layang
(Rujuk Buku Teks m/s 84)
 
Berbual tentang maklumat yang terdapat dalam gambar.
Soalan dan jangkaan jawapan
i)Apakah yang sedang dilakukan oleh budak lelaki yang terdapat di dalam gambar?
Membuat layang-layang
ii)Apakah bahan yang diperlukan untuk membuat layang-layang?
Kertas,buluh ,gam pisau,benang
 
iii.)Susun maklumat mengikut urutan berpadukan ayat –ayat yang dipaparkan pada papan tulis.
 
1. Guru membetulkan kesalahan sebutan murid-murid semasa mengawasi murid-murid membaca petikan.
 
 
2.  Guru bersoal jawab dengan murid-murid.
 
3  Guru membimbing murid-murid mengecam mesej penting dalam petikan dengan teknik menyoal.
 
4.  Guru membimbing murid menyenaraikan alat-alat yang diperlukan.
 
 
5 .Guru membimbing murid-murid menyusun ayat-ayat yang dipaparkan pada papan tulis mengikut urutan yang betul.
1.  Murid diminta membaca petikan teks  
 
2.  Murid dibimbing oleh guru untukmembaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
 
 
 
3. Murid-murid menyatakan mesej berdasarkan petikan yang dibaca.
 
 
 
4  Murid-murid menyenaraikan alat-alat.
 
 
 
Murid-murid menyusun ayat-ayat mengikut urutan. Yang betul
Bahan Bantu Mengajar:
Buku Teks BM
 
Kecerdasan Pelbagai :
- Verbal  
   linguistik
-  Kontekstual
-  Visual ruang
 
Kemahiran Berfikir :
-Menjana idea
-Menghubung
  kaitkan
-Mengenal
  pasti
 
 
Nilai murni :
Menghargai
Bersyukur
-Menjaga keselamatan
 
 
 
Penutup
(5 minit)
Rumusan Isi Pelajaran.
Apakah yang kita perolehi daripada pelajaran hari ini?
Jangkaan jawapan murid.
-  permainan tradisional ---layang-layang
 
 
1.  Guru  mengemukakan soalan untuk membimbing murid membuat rumusan pelajaran.
 
2. Guru mengarahkan murid melayari internet untuk mencari permainan tradisional lain sebagai persediaan pelajaran seterusnya.
 
3. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid.
 
1. Murid menjawab soalan yang dikemukan oleh guru.
 
2.  Murid membuat rumusan pelajaran dibawah bim-
bingan guru.
 
3. Murid membuat latihan susulan.
 
Murid menyalin ayat dalam perenggan dengan menggunakan penanda wacana yang betul.
-Mula-mula
-selepas itu
-kemudian
-seterusnya
-Akhirnya.
 
 
 
Bahan Bantu Mengajar :
Lembaran kerja
 
Kecerdasan Pelbagai :
- Verbal linguistik
-  Interpersonal
 
Kemahiran Berfikir :
-  Menjana 
   idea
-  Menjelaskan
 
 
 

1 comment:

  1. Blog anda sangat cantik dan memberi saya banyak idea dalam aktiviti P&P.

    ReplyDelete