10.18.2012

 
 

Permainan Tradisional ----Layang-layang

 Hai,seronoknya bermain layang-layang! Cantiknya layang-layang kamu berdua!

Murid-murid membuat layang-layang dengan penuh sabar!Selamat mencuba,Semoga berjaya !

 

Murid-murid berasa seronok dengan permainan tradisional ini,mereka amat berminat dalam aktiviti yang dijalankan!Syabas kepada mereka yang berjaya membuat layang-layang!

10.11.2012

Nilai Murni - Bertanggungjawab

Objektif pembelajaran:

i. pelajar diharapkan dapat mengetahui dan menghayati maksud nilai bertanggungjawab.
ii. pelajar dapat menerapkan nilai bertanggungjawab dalam kehidupan seharian.
Maksud nilai Bertanggungjawab


Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.


Nilai Bertanggungjawab
Setiap insan di dunia harus bertanggungjawab dan melaksanakan semua tugas supaya kita boleh hidup sempurna. Kita harus bersopan-santun agar disayangi ibu bapa dan guru-guru. Kita harus bertanggungjawab kepada keluarga, masyarakat dan negara. Kita mesti membantu antara satu sama lain dengan ikhlas. Jangalah bercakap bohong kerana kita ingin orang mempercayai kita. Sikap jujur, amanah dan taat sedia adalah tanggungjawab kita.
Ibu bapa dan guru berperanan yang penting untuk memupuk nilai bertanggungjawab dalam kalangan anak-anak.
Ada beberapa cara yang dapat diterapkan untuk mendidik anak agar menjadi anak yang bertanggungjawab dan prinsip-prinsip penting yang harus dilakukan untuk membantu anak bertanggung jawab.
1. Memberi teladan yang baik.

Dalam mengajarkan tanggungjawab kepada anak,akanlebih terhasil denganmemberikan suatu teladan yang baik.Cara ini mengajarkan kepada anak bukan saja apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya,akan tetapi juga bagaimana orang tua melakukan tugas semacam itu.

2. Tetap dalam pendirian dan teguh dalam prinsip.
Dalam hal melakukan pekerjaan, orang tua harus melihat apakah anak melakukannya dengan segenap hati dan tekun. Sangat penting bagi orang tua untuk memberikan suatu perhatian pada tugas yang tengah dilakukan oleh si anak. Janganlah sekali-kali kita menunjukkan secara langsung tentang kesalahan-kesalahan anak, tetapi nyatakanlah bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan demikian orang tua tetap dalam pendirian,dan teguh dalam prinsip untuk menanamkan rasa tanggungjawab kepada anaknya.

3. Memberi anjuran atau perintah hendaknya jelas dan terperinci.
Orangtua dalam memberi perintah ataupun anjuran, hendaklah diucapkan atau disampaikan dengan cukup jelas dan terperinci agar anak mengerti dalam melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.

4. Memberi ganjaran atas kesalahan.
Orang tua hendaknya tetap memberi perhatian kepada setiap pekerjaan anak yang telah dilakukannya sesuai dengan kemampuannya. Tidak patut mencela pekerjaan anak yang tidak diselesaikannya. Kalau ternyata anak belum dapat menyelesaikan pekerjaannya saat itu, anjurkanlah untuk dapat melakukan atau melanjutkannya besok hari. Dengan memberikan suatu pujian atau penghargaan, akan membuat anak tetap berkeinginan menyelesaikan pekerjaan itu. Seringkali orangtua senang menjatuhkan suatu hukuman kepada anak yang tidak berhasil menyelesaikan tugasnya. Andaikan memungkinkan lebih baik memberikan ganjaran atas kesalahan dan tidak semata-mata mempermasalahkan.
KEBAIKAN MERANCANG:
(i) Perbelanjaan
(a) tidak berbelanja berlebihan
(b) tabung wang lebihan
(c) beli barang keperluan bukan kehendak

(ii) Kerjaya
(a) tahu minat, kebolehan serta potensi diri.
(b) boleh buat keputusan
(c) capai matlamat hidup dengan tersusun
(iii) Keluarga
(a) menjamin kebahagiaan
(b) hidup dalam keadaan tenang
KESAN JIKA TIDAK MERANCANG(a) tidak dapat mencapai cita-cita sendiri
(b) tidak berjaya dalam hidup
(c) tidak suka dan tidak berminat dalam kerjaya yang diceburi
(d) masalah tidak dapat diselesaikan
(e) akan dibebani masalah/hutang
(f) pembaziran masa, tenaga dan wang
10.09.2012

Nilai Murni - Baik Hati

1.Baik Hati
Sikap sentiasa mengambil berat terhadap perasaan dan kebajikan orang lain secara tulus ikhlas. Sikap baik hati boleh dilihat dengan menilai tindak tanduk orang lain. Ini meliputi:
 • Bertimbang rasa
 • Aspek belas kasihan
 • Murah hati
 • Faham memahami
 • Sedia memaafkan 
 • Bertolak ansur
 • Sedia membantu
 • Berterima kasih
   NILAI-NILAI MURNI
     1. BAIK HATI
   1.1. Belas   kasihan
   - bersimpati  terhadap kesusahan orang lain
   1.2. Bertimbang  rasa
   – mengambil kira keperluan dan perasaan  orang  lain.
   1.3. Murah  hati
   – memberi bantuan secara ikhlas kepada yang memerlukan.
   1.4. Saling  memahami
   – sanggup memberi dan menerima pandangan serta memahami perasaan dan keperluan orang lain.
   1.5. Saling  bermaafan
   – sanggup meminta maaf dan memaafkan.
     10.08.2012

  1.

  Menjana insan yang berpekerti mulia melalui cerita.


  2.

  senarai nilai murni

  Bil
  Nilai Murni
  Maksud
  1
  adil
  公平
  2
  amanah
  可信赖
  3
  baik hati
  好心
  4
  bantu-membantu
  互相帮助
  5
  bebas
  自由
  6
  bekerjasama
  合作
  7
  beramah mesra
  亲切
  8
  berani
  勇敢
  9
  berazam  tinggi
  有崇高的理
  10
  berbudi bahasa
  有礼貌
  11
  berdedikasi
  献身
  12
  berdikari
  自力
  13
  berdisiplin
  守纪律
  14
  berhati-hati
  小心
  15
  berhemah  tinggi
  高尚的品德
  16
  berjimat  cermat
  节俭
  17
  berkorban
  牺牲
  18
  bermurah hati
  慷慨
  19
  bersatu  padu
  团结
  20
  bersederhana
  中庸
  21
  bersopan  santun
  有礼貌
  22
  bersyukur
  感恩
  23
  bertakwa
  虔诚
  24
  bertanggungjawab
  负责任
  25
  bertatasusila
  有品德
  26
  bertimbang  rasa
  体谅
  27
  bertoleransi
  容忍
  28
  berwaspada
  小心
  29
  bijak  berbelanja
  有计划地开销
  30
  bijaksana
  机智
  31
  cekal
  决意,决心
  32
  cinta  akan  negara
  爱国
  33
  cinta  akan  alam  sekitar
  热爱环境
  34
  faham-memahami
  互相了解
  35
  gigih  berusaha
  努力奋斗
  36
  gigih
  坚定不移
  37
  ikhlas
  真诚
  38
  insaf
  觉悟
  39
  jujur
  诚实
  40
  kasih sayang
  爱心
  41
  keluhuran  budi
  崇高的品德
  42
  mematuhi  peraturan
  遵守规则
  43
  mementingkan  ilmu
  珍惜知识
  44
  mementingkan  kebersihan
  注意卫生
   

  3.
  jika hendak berjaya, usah pandang ke ketinggian tangga tetapi belajar cara menaikinya.