10.09.2012

Nilai Murni - Baik Hati

1.Baik Hati
Sikap sentiasa mengambil berat terhadap perasaan dan kebajikan orang lain secara tulus ikhlas. Sikap baik hati boleh dilihat dengan menilai tindak tanduk orang lain. Ini meliputi:
 • Bertimbang rasa
 • Aspek belas kasihan
 • Murah hati
 • Faham memahami
 • Sedia memaafkan 
 • Bertolak ansur
 • Sedia membantu
 • Berterima kasih
   NILAI-NILAI MURNI
     1. BAIK HATI
   1.1. Belas   kasihan
   - bersimpati  terhadap kesusahan orang lain
   1.2. Bertimbang  rasa
   – mengambil kira keperluan dan perasaan  orang  lain.
   1.3. Murah  hati
   – memberi bantuan secara ikhlas kepada yang memerlukan.
   1.4. Saling  memahami
   – sanggup memberi dan menerima pandangan serta memahami perasaan dan keperluan orang lain.
   1.5. Saling  bermaafan
   – sanggup meminta maaf dan memaafkan.
     No comments:

  Post a Comment