Latihan


Latihan Kata Hubung  

Isi tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai.

kerana                        sementara      sambil             tetapi             lalu                  agar       sejak           

1.    Syakifi berdiri ________________ menjawab soalan yang diberikan oleh Cikgu Wong.

.   . Ibu mencedok sambal _____________________ abang membungkus nasi lemak.

3.    William mandi _______________ menyanyi di dalam bilik air
4. Natasha suka makan ayam goring __________________ tidak suka makan sayur.

5. Lily sangat sedih _____________ kucing kesayangannya dilanggar oleh kereta.

. .Kita mestilah mejaga kebersihan ____________ kesihatan kita terjamin.

7. Encik Steven cacat penglihatan ______________ terlibat dalam kemalangan.


jawapan : 1. lalu, 2. sementara, 3. sambil, 4. tetapi, 5. kerana, 6. agar, 7. Sejak

Latihan Kata Tanya

Isi tempat kosong dengan kata tanya yang sesuai.


berapakah      mengapakah  apakah           siapa   bilakah            bagaimanakah          mana

1. _____________________ dua orang budak perempuan itu menangis di kantin ?

2. _______________________ jumlah gula-gula dalam botol itu ?

3. _______________________ Roxanne boleh terjatuh ke dalam longkang ?

4. Lagu itu ditujukan kepada _____________ ?

5. Jelapang padi banyak terdapat di negeri ________________ ?

6. Selepas mencuci sayur ini, _______________ langkah seterusnya ?

7. ___________________________ kamu akan memulangkan buku rujukan saya yang kamu pinjam ?


Jawapan : 1. Mengapakah, 2. Berapakah, 3. Bagaimanakah, 4. siapa, 5. mana, 6. apakah, 7. Bilakah

Latihan Kata Bilangan
Gariskan kata bilangan yang sesuai.

1. ( Semua / Segala / Setengah ) murid di kelas itu sedang beratur di luar bilik darjah.

2. Emak memberi ( kedua / setiap / separuh ) kek itu kepada jiran kami.

3. Kakak mendapat tempat ( kedua-dua / dua / kedua ) dalam pertandingan itu.

4. ( Masing-masing / Pelbagai / Setengah ) jenis pakaian dijual di pasaraya itu.

5. Sudah (berbulan-bulan / berjam-jam / bertahun-tahun ) saya menunggu Jamie di    perhentian bas ini.

6. (Setengah / Secucuk / Ribuan ) penonton menyaksikan perlawanan bola sepak itu.

7. Penumpang dinasihati supaya memakai tali pinggang ( setiap / masing-masing / beberapa ).

8. Dr. Deng hanya memberi cuti selama (pertama / setiap / satu ) hari kepada Anita.


Jawapan :
1. Semua, 2. separuh, 3. kedua, 4. Pelbagai, 5. berjam-jam, 6. Ribuan, 7. masing-masing


  


     
          

No comments:

Post a Comment